Lista aktualności Lista aktualności

EDUKACJA LEŚNA DOCENIONA

Minister Edukacji Narodowej docenił zaangażowanie i wkład pracy edukatorów leśnych w rozwój oświaty, honorując Urszulę Dyl-Nadolną z Nadleśnictwa Spychowo medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 28 maja br. w bardzo zielonej oprawie. A to dlatego, że pośród nagrodzonych tym ważnym w systemie oświaty odznaczeniem, przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli znalazła się leśniczka.

      Nagrodzone panie udekorował w imieniu Ministra Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pan Krzysztof Marek Nowacki. Całą uroczystość zorganizowała olsztyńska Liga Ochrony Przyrody pod Pomnikiem Bohaterów Warmii i Mazur w parku Jakubowo w Olsztynie. Zwieńczeniem uroczystości było sadzenie drzew z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego nr. 1.

   Pomimo że prowadzona przez leśników edukacja leśna ma charakter misyjny i utylitarny to stanowi ogromne wsparcie dla sytemu edukacji formalnej. Nauczyciele chętnie korzystają z eksperckiej wiedzy leśników-edukatorów, udostępnianej przez nadleśnictwa bazy edukacyjnej oraz  zajęć w ośrodkach edukacji leśnej, chętnie też rozszerzają swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach dla nauczycieli.

  Przyznanie przez Ministra Edukacji Narodowej medalu Urszuli Dyl –Nadolnej – edukatorce leśnej z Nadleśnictwa Spychowo jest szczególnym wyrazem doceniania zaangażowania leśników w kształtowanie postaw młodych ludzi. Dowodem na to, że ogromny wkład pracy w działalności edukacyjną Lasów Państwowych oraz jej dobra jakość są zauważane i doceniane. Daje nam to wiarę w pożyteczność i sens pracy edukacyjnej leśników jako elementu wspierającego system polskiej oświaty.