Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne- konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Spychowo gospodarując zgodnie z zasadami

Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC

 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ekosystemów  referencyjnych

(Wskaźnik 6.4.1 Standardu FSC-STD-POL-01-01- 2013),

Wszystkie uwagi należy kierować w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo  Spychowo, ul. Mazurska 3, 12-140 Spychowo lub na adres mailowy spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 24 lipca 2019r.

W załączeniu:

  1. Formularz do zgłaszania uwag i ich rozpatrywania
  2. Mapa ekosystemów referencyjnych