Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony

Nadleśnictwo Spychowo ogłasza przetarg na budowę drogi leśnej w leśnictwie Strużki.

Termin składania ofert: 22.07.2021 godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 22.07.2021 godz. 12:30

Szczegóły w załącznikach.