Powrót

Ścieżka edukacyjna "Jezioro Ciche"

Ścieżka edukacyjna "Jezioro Ciche"

Lokalizacja- Początek ścieżki przy siedzibie Nadleśnictwa Spychowo, nad jeziorem Spychowskim. Prowadzi przez pobliski las do malowniczego śródleśnego jeziora Cichego, ukazując po drodze różnorodność lasów nadleśnictwa oraz charakter pracy leśnika.

Rok powstania ścieżki: 1997 r. 

Długość ścieżki- 3,5 km

Ilość przystanków: 19

Tematyka tablic: Budowa warstwowa lasu, gospodarka leśna,  procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, rola lasu,  siedliska przyrodniczo –leśne,  eutrofizacja i krążenie wód w jeziorach, zielony punkt kontrolny, projekty środowiskowe realizowane przez nadleśnictwo

Dodatkowe wyposażenie: ławki, kosze, wiata "Eko-Oczko" nad jeziorem Cichym z miejscem na ognisko, pomost, ambona, kładka na torfowisku

Opis trasy: Jest to ścieżka  dostępna dla wszystkich, prowadząca po wygodnej trasie drogami i ścieżkami. Na trasie znajdują się dwa całkiem odmienne jeziora: Spychowskie i Ciche. To drugie to malownicze torfowiskowe jeziorko o pływających zarastających brzegach. Na trasie znajduje się jeszcze zarośnięte torfowisko, które jest następnym etapem sukcesji naturalnej. (Takie samo powstanie w miejscu jeziorka za kilkaset lat). Rośnie tu łatwa do zaobserwowania rosiczka okrągłolistna - owadożerna roślina Polski. Po drodze możemy podziwiać bardzo zróżnicowany obraz lasu. Początkowo wchodzimy do 200 letniego lasu sosnowego. Możemy tu podziwiać wyjątkowo wysokie okazy sosny mazurskiej – jest to bardzo cenny ekotyp sosny zwyczajnej. Dalej przechodzimy przez wielogatunkowy las liściasty, który umożliwia naukę rozpoznawania gatunków drzew. Po drodze mijamy jeszcze grupowy pomnik przyrody - 30 dębów imienia Melchiora Wańkowicza. Rozpoczynał on tutaj swoją wyprawę na Mazury w 1935r, którą opisał w powieści „Na tropach Smętka". Dalsza część spaceru to sosnowo świerkowy las, kładka na torfowisku, ambona do obserwacji zwierzyny oraz pomost nad jeziorem Cichym. Znajdują się tutaj również żeremia bobrów i zawsze świeże ślady żerowania – pościnane drzewa. Trasę ścieżki kończy zadaszona wiata "Eko-Oczko" położona na śródleśnej polanie. Można tutaj rozpalić ognisko, posilić się i odpocząć. Dla zorganizowanych i umówionych z nadleśnictwem grup czeka przygotowane drewno i kijki na kiełbaski.