Powrót

Ścieżka edukacyjna "Rezerwat Pupy"

Ścieżka edukacyjna "Rezerwat Pupy"

Lokalizacja: Ścieżka w rezerwacie „Pupy" – oddalonym 3 km od Spychowa, Początek ścieżki: parking przy drodze krajowej nr 59 Spychowo – Rozogi

Rok powstania ścieżki: 2006 r.

Długość ścieżki: 4 km

Ilość przystanków: 7

Tematyka tablic: rola martwego drewna, mała retencja, podmokłe siedliska leśne, gatunki drzew (sosna, dąb), rozpoznawanie tropów zwierząt

Dodatkowe wyposażenie: kładki przez tereny podmokłe, przełazy nad pniami powalonych drzew, ławki

Opis trasy: Rezerwat Pupy leży przy drodze krajowej, jednej z głównych tras prowadzących na Mazury (trasa Warszawa - Mrągowo, Kętrzyn).  Przy niej znajduje się parking leśny oraz drogowskaz kierujący na ścieżkę. Zwiedzanie ścieżki może stanowić ciekawy "przerywnik" podczas dłuższej podróży samochodem. Przejście zajmuje jedynie godzinę czasu. Główną atrakcją trasy jest to, że prowadzi ona wąskimi ścieżkami wnętrzem lasu. Po pokonaniu początkowego fragmentu przejścia przez las wyjeżdżoną drogą wychodzimy na skraj łąki, gdzie znajduje się oczko wodne stworzone w ramach odtwarzania siedlisk wilgotnych. Wokół widać ślady bytowania bobrów. Za łąką wchodzimy do podmokłego fragmentu lasu, gdzie poznajemy ols oraz rośliny typowe dla tego siedliska. Po przejściu krótkiej, 20 metrowej kładki, która umożliwia dalszy spacer, czeka nas fragment biegnący przez wnętrze mrocznego świerkowego lasu,  w którym mijamy co chwilę monumentalne 270-letnie dęby- pomniki przyrody. Jeden z pomników, wypróchniały w środku, tworzy swojego rodzaju domek do którego schować się może nawet kilkoro dzieci. Obok niego znajduje się tablica "Dąb-Król Lasu", która dodatkowo kieruje do pobliskiego dębu- najgrubszego w całym Rezerwacie. Oprócz dębów mijamy po trasie wiele innych pomników przyrody min. wiekowe sosny i olbrzymie świerki. Dalej przechodzimy znów fragment silnie podmokłego olsu, gdzie obserwujemy ślady bytowania zwierząt- odciski kopyt na błocie. Kładka o długości 54 m umożliwia przejście tego fragmentu suchą nogą oraz jednocześnie, ograniczenie ingerencji ruchu pieszego w delikatną strukturę podmokłej gleby i poszycia. W tym miejscu  możemy nauczyć się rozpoznawać tropy zwierząt, których wzory umieszczone są na tablicy. Dalej przechodząc przez kładkę nad pniem powalonego świerka dochodzimy do fragmentu trasy, którego główną atrakcją są ogromne strzeliste sosny. Przy jednej z nich stoi tablica "Sosna mazurska- Królowa lasu". Następnym ciekawym punktem jest powalony 250-letni dąb, nad którym zbudowano schodki i kładkę umożliwiające przejście. Przejściu towarzyszy tablica "Drugie życie drzewa". Po wyjściu na linię oddziałową czeka na nas ostatnia atrakcja: zachowana grupa Mortzfelda- krąg buków, który jest pozostałością gospodarki leśnej prowadzonej tutaj w czasach przedwojennych.