Lista aktualności Lista aktualności

Rada LKP Lasy Mazurskie – cietrzewie, czeremcha i podziękowania

16.09.2021 w Nadleśnictwie Spychowo spotkała się Rada LKP Lasy Mazurskie. W skład rady wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów i Lasów Państwowych.

Głównymi tematami podczas spotkania było przedstawienie projektów realizowanych na terenie Nadleśnictwa Spychowo:

    Zwalczania gatunku inwazyjnego czeremchy amerykańskiej realizowany w latach 2018-2021 na powierzchni ponad 250 ha. „Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej”

    Ochrony i hodowli cietrzewia „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie LP”

 Po części kameralnej uczestnicy udali się na powierzchnie realizacji projektu zwalczania czeremchy oraz odwiedzili działający od 2018 roku Ośrodek Hodowli Cietrzewia. Spychowski ośrodek odnosi wielkie sukcesy hodowlane: w tym roku udało się wyhodować tam aż 137 młodych cietrzewi.

Podczas spotkania miłym akcentem stało się wystąpienie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, która w sposób szczególny podziękowała leśnikom z RDLP Olsztyn oraz RDLP Białystok za współpracę przy organizacji szkoleń, praktyk, Konkursu Umiejętności Leśnych i zawodów w biegach na orientację.  Pani dyrektor przekazała na ręce Dyrektora Adama Roczniaka podziękowania.