Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do rezerwatu

W związku z uszkodzeniem drzewostanów przez wiatr, od 14.07.2021 do 22.08.2021 w rezerwacie Pupy obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.