Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Współpraca z WWF Polska

Nadleśnictwo Spychowo współpracuje z WWF Polska w zakresie odtwarzania populacji rysia na Mazurach.

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo realizowany jest projekt WWF Polska pn. "Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce", którego partnerem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Łącznie w ramach wspólnych działań wypuszczono do spychowskich lasów z Estonii dwa rysie  w 2013 r. oraz jednego rysia w 2012 r. Na terenie Nadleśnictwa Spychowo wybudowano ze środków WWF Polska dwie woliery adaptacyjne dla rysi, z których wypuszczono jednego młodego rysia metodą "born to be free" w listopadzie 2009 r.

 

W ramach zadania pn. "Poprawa bazy pokarmowej jeleniowatych" do tej pory przeprowadzono na terenie nadleśnictwa następujące działania:

  • Rekultywację łąk- 19 ha
  • Zakładanie poletek zgryzowych z lucerną- 8,26 ha
  • Zakładanie poletek drzewiasto-krzewiastych- 4,97 ha
  • Zakładanie upraw przez wsiew nasion gatunków liściastych w uprawach ze sztucznego i naturalnego odnowienia (metoda Sobańskiego)- 39,90 ha

 

W roku 2011 i 2013 WWF Polska współfinansował tropienia zimowe dużych drapieżników na obszarze Puszczy Piskiej, Lasów Napiwodzko-Ramuckich i terenów leśnych bezpośrednio do nich przylegających. Tropienia zostały przeprowadzone przez blisko 400 leśników z terenu RDLP w Olsztynie i RDLP w Białymstoku (19 nadleśnictw w 2013 r.) na obszare prawie 400 tys. ha lasu. Wyniki inwentaryzacji dostępne są w załącznikach poniżej.