Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia

Konferencja "Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem czeremchy amerykańskiej"

&

 

zaprasza ją na konferencję pt:

która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca br. w ośrodku Kanu Club w Pieckach

 

 

Patronaty

Patronat honorowy: Adam Roczniak, Dyrektor RDLP  w Olsztynie

Patronat naukowy: dr hab. Roman Wójcik, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW

Patronat medialny:

 

Komitet organizacyjny

Krzysztof Krasula- Nadleśnictwo Spychowo

dr Robert Krawczyk- Nadleśnictwo Wielbark

Maciej Ligocki- Nadleśnictwo Spychowo

dr Włodzimierz Pisarek

 

Komitet naukowy

dr hab. Władysław Danielewicz- prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik- Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Czesław Hołdyński- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Artur Obidziński- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Założenia

Konferencja ma na celu podsumowanie aktualnej wiedzy i wymianę doświadczeń na temat zwalczania roślin inwazyjnych w lasach. Naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań a praktycy efekty działań ochronnych. Nadleśnictwo Spychowo przedstawi doświadczenia z realizacji projektu "Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej".

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja będzie miała charakter sesji referatowej, połączonej z wyjazdem terenowym na obszar realizacji projektu. W programie przewidziano także dyskusje panelowe. Referaty będą przedstawiane w krótkiej esencjonalnej formie, jako zachęta do pogłębienia studiów czy nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w czasie dyskusji. Podczas wyjazdu terenowego przedstawione zostaną sposoby i efekty realizacji projektu w Nadleśnictwie Spychowo oraz zastosowane metody monitoringu. Konferencja będzie miała charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych w lasach, w tym szczególnie czeremchy amerykańskiej, której zostanie poświęcony pierwszy dzień konferencji.

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody, naukowców, służb ochrony przyrody i zarządców terenów zielonych. Szczególnie liczymy na udział pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych z terenów, na których występowanie inwazyjnych gatunków roślin jest istotnym problemem.

Konferencja jest planowana w formie spotkania bezpośredniego, ale w zależności od aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19, konferencja może zostać odwołana lub odbędzie się w zmienionej formule.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Spychowo pn. „Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.