Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  •     doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  •     udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  •     wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  •     organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  •     sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


Więcej na ten temat

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Powierzchnia lasów nadzorowanych w Nadleśnictwie Spychowo w ramach porozumienia ze Starostą Szczycieńskim z dnia 28.02.2005 r. wynosi łącznie 1 537 ha (w Gminie Rozogi 410 ha i w Gminie Świętajno 1 127 ha). Niestety lasy innej własności nie posiadają aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu. Udział lasów prywatnych to zaledwie ok. 6% powierzchni leśnej na terenie nadleśnictwa.

W sprawach związanych z lasami nadzorowanymi na terenie Nadleśnictwa Spychowo prosimy kontaktować się z Panem Janem Zyśkiem, tel. 602-385-616.