Ośrodek Hodowli Cietrzewia - informacje ogólne Ośrodek Hodowli Cietrzewia - informacje ogólne

Ratujemy cietrzewie w naszych lasach

W Nadleśnictwie Spychowo powstał w 2018 r. ośrodek, który ma na celu hodowlę cietrzewi, które następnie będą wsiedlane do środowiska naturalnego. Ośrodek powstał w ramach projektu rozwojowego „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” i jest to kolejny projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody, finansowany z Funduszu Leśnego. Budynek, w którym hodowane są cietrzewie jest wykonany wyłącznie z ekologicznych materiałów. Drewno użyte do jego budowli pochodzi z mazurskich lasów i zostało zabezpieczone jedynie przez opalanie.

W ośrodku i na zewnątrz znajdują się woliery, w których prowadzimy hodowlę cietrzewi. Przygotowujemy w nich młode osobniki do życia na wolności. Natomiast w wybranych ostojach wybudowane zostaną woliery adaptacyjne. To w nich ptaki będą przystosowywać się do warunków, w których przyjdzie im żyć po wypuszczeniu na wolność. Chcemy, by wsiedlane ptaki włączyły się w życie lokalnych populacji i przyczyniły się do zwiększenia ich liczebności.

Nasze działania są bardzo ważne dla powodzenia całego projektu, którego głównym celem jest zachowanie lub odtworzenie populacji gatunku w rejonach jego niegdyś występowania. W wybranych nadleśnictwach podejmowane są zabiegi ochrony czynnej, które mają ograniczyć niekorzystne zmiany zachodzące w ostojach cietrzewi i poprawić ich warunki bytowania.

Ośrodkiem kieruje Aleksander Adamski wraz ze swoją żoną Joanną. To właśnie dzięki ich pracy i zaangażowaniu udało się stworzyć stado podstawowe, które stale musi się rozwijać, aby w przyszłości mieć zróżnicowaną pulę genową. Cały czas prowadzony jest monitoring wolier i uważna obserwacja tego, co się tam dzieje, aby natychmiast reagować na wszelkie nietypowe zachowania ptaków, objawy chorobowe, czy ataki drapieżników.

 

Niestety nie ma mozliwości zwiedzania ośrodka, gdyż przebywające tam cietrzewie są bardzo wrażliwe na zmiany w ich środowisku oraz płochliwe, a stres wywołany obecnością ludzi może niekorzystanie wpłynąć na ich zachowanie oraz stan zdrowia.

 

 

Więcej informacji o projekcie tutaj (kliknij)

Więcej o projektach rozwojowych Lasów Państwowych tutaj (kliknij)

 

Hipoteka