Ośrodek Hodowli Cietrzewia

W styczniu odbył się w nadleśnictwie kurs pilarza (wideo)

Czeremcha amerykańska w nadleśnictwie

W polskiej przyrodzie coraz częściej mamy do czynienia z obcymi gatunkami, zarówno wśród zwierząt jak i wśród roślin. Jeden z nich w ostatnich czasach staje się coraz bardziej widoczny w lasach Nadleśnictwa Spychowo, a jest nim czeremcha amerykańska.