Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 31 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa lub grupy drzew. Ich lokalizacja została naniesiona na mapę tematyczną Programu Ochrony Przyrody.

  • pojedyncze drzewa –  26 szt.
  • grupy drzew – 5 szt.