Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Pupy"

Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 58,12 ha
Leśnictwo: Niedźwiedzi kąt                                                                                                                  Rodzaj rezerwatu: leśny

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo utworzono z inicjatywy leśników w 1995 r. rezerwat „Pupy", gdzie przedmiotem ochrony jest starodrzew mieszany z udziałem świerka, sosny, dębu szypułkowego oraz buka, który występuje tu poza granicami naturalnego zasięgu, a wprowadzono go na historycznych powierzchniach doświadczalnych. Rezerwat Pupy leży przy drodze krajowej, jednej z głównych tras prowadzących na Mazury (trasa Warszawa - Mrągowo, Kętrzyn).  Przy niej znajduje się parking leśny oraz drogowskaz kierujący na ścieżkę.

Rezerwat jest położony na Równinie Mazurskiej oraz urozmaicony niedużymi zabagnieniami o korzystnych warunkach wodnych i stosunkowo żyznych siedliskach. Zasadniczą część stanowi las mieszany dębowo-sosnowo-świerkowy (ok. 80%), a pozostałą zajmują oles, bór mieszany świeży i nieduże powierzchnie torfowisk niskich i przejściowych. Występują tu drzewa nawet 250-letnie. Na terenie rezerwatu leśnicy utworzyli ścieżkę dydaktyczną, umożliwiającą zwiedzanie najciekawszych jego fragmentów.

Mapa lokalizacji Rezerwatu Pupy w na terenie Nadleśnictwa Spychowo