Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spychowo znajdują się fragmenty dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego- Kierwik"- Obszar ten został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. Na terenie nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 151 ha i położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim na terenie gminy Świętajno.

Położenie na terenie nadleśnictwa OChK Otuliny MPK- Kierwik

Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu- Obszar ten został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zajmuje powierzchnię 12 101,8 ha i położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim na terenie gmin: Dźwierzuty, Szczytno i Świętajno oraz w powiecie piskim na terenie gminy Ruciane-Nida. Na terenie nadleśnictwa zajmuje obszar 5 788 ha.

Położenie na terenie nadleśnictwa Spychowskiego OChK