Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki edukacyjne

W Nadleśnictwie znajdują się cztery ścieżki edukacyjne opatrzone tablicami dydaktycznymi. Ich trasy biegną przez jedne z najciekawszych leśnych zakątków naszego Nadleśnictwa, dlatego każdą z nich warto zobaczyć.

Na każdą ze ścieżek możemy wybrać się sami lub pod przewodnictwem leśnika (oczywiście bezpłatnie). Grupy zorganizowane prosimy o kontakt z Panią Urszulą Dyl-Nadolną:

tel. kom. 668-642-745

mail: urszula.nadolna@olsztyn.lasy.gov.pl

tel. do ośrodka edukacyjnego (89) 622 50 06

tel. do biura nadleśnictwa (89) 622 50 82

Przed rezerwacją zajęć, bądź obiektów edukacyjnych również na cele komercyjne, należy się zapoznać z regulaminem i sprawdzić, czy jest wolny termin w kalendarzu w zakładce "Oferta edukacyjna".

Serdecznie zapraszamy!


 

W lesie, na obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Spychowo: tel. (89) 622 50 82, spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a  dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.