Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo przeważają siedliska borowe, a głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność wynosi 299 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 80,42 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 16,46 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 3,12 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 74,76 proc. – sosna, modrzew
 • 8,90 proc. –  świerk
 • 8,88 proc. – brzoza
 • 5,40 proc. – olsza
 • 1,49 proc. – dąb
 • 0,57 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 7,09 proc. – I klasa
 • 15,75 proc. – II klasa
 • 27,28 proc. – III klasa
 • 16,82 proc. – IV klasa
 • 20,05 proc. – V klasa
 • 13,01 proc. – VI klasa i starsze

Drzewostany sosnowe prezentują wybitnie dobrą jakość, są gonne i bezsęczne. Został wyodrębniony ekotyp sosny mazurskiej lub piskiej zwanej także pruską. Dobra jakość drzewostanów pozwoliła wytypować w nadleśnictwie 135 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych. Bazę nasienną stanowią również drzewostany nasienne gospodarcze o powierzchni 1 429 ha. Drzewostanów zachowawczych posiadamy 36 ha. Na terenie lasów nadleśnictwa wyznaczono 18 szt. drzew doborowych sosny zwyczajnej i 10 szt. olszy czarnej. Drzewa te są uznane przez IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa).