Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca postojowe w Nadleśnictwie Spychowo

 

W lesie, na obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Spychowo: tel. (89) 622 50 82, Spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a  dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.