Kogo poinformować w przypadku znalezienia rannego, chorego czy martwego zwierzęcia?

W przypadku znalezienia dzikiego zwierzęcia na terenie zurbanizowanym, bądź każdego innego (w tym zwięrzęcia gospodarskiego) w ich nienaturalnym środowisku, rannego lub martwego na skutek działalności człowieka, również w sytuacji kolizji drogowej, należy poinformować odpowiednie służby lub instytucję odpiowiedzialną za reakcję czy służącą pomocą w konkretnej sytuacji.

W przypadku chorych czy rannych zwierząt znajdowanych w ich naturalnym środowisku należy rozważyć zasadność podejmowania interwencji. Kontakt z człowiekiem zawsze powoduje stres u zwierzęcia, a choroby i śmierć towarzyszą życiu od początków jego istnienia. Ponad to, powodzenie interwencji jest zawsze obarczone ryzykiem związanym m. in. z transportem czy stanem zdrowia zwierzęcia. W przypadku, gdy przyczyna złego stanu jest naturalna, może okazać się, że optymalną decyzją będzie pozostawienie rozwoju wydarzeń naturze.