Wydawca treści Wydawca treści

Szlaki rowerowe

Szlak rowerowy nr 1

Długość szlaku: 24,4 km

Nazwa: Szlak Lanca (kolor niebieski)

Opis trasy: Jerutki parking przy ścieżce przyrodniczej „Jezioro Marksoby" – Bagna Krawieńskie – Powałczyn osiedle domków rekreacyjnych – leśniczówka Piasutno – parking i kąpielisko na jeziorem Nożyce – Piasutno – Jerutki – Jerutki parking przy ścieżce przyrodniczej „Jezioro Marksoby"

Opis szlaku: szlak przeznaczony jest do turystyki rekreacyjnej, prowadzi głównie drogami leśnymi z niedługimi odcinkami asfaltowymi i dwoma przejściami przez drogę krajową. Mijane lasy przeważnie sosnowe przybliżą podróżującym zagadnienia gospodarki leśnej, a mijane elementy małej retencji wodnej (zastawki, jazy) pokażą starania leśników o przywrócenie dawnego charakteru tych terenów. Przebieg trasy sąsiadujący ze ścieżką dydaktyczną „Jezioro Marskoby" pozwoli przybliżyć zwiedzającym w trakcie przerwy różne zagadnienia przyrodnicze.

Atrakcje: ścieżka edukacyjna „Jezioro Marskoby", kąpielisko nad jeziorem Nożyce, mazurskie zabudowania wsi Piasutno, wieś Jerutki z XVIII wiecznym kościołem, Bagna Krawieńskie jako ostoja wielu ciekawych gatunków zwierząt.

 Szlak rowerowy nr 2

Długość szlaku: 25,3 km

Nazwa: Szlak Juranda (kolor czerwony)

Opis trasy: Spychowo cmentarz – Kolonia – Racibór – Piasutno – Leśniczówka Piasutno – Linia Hindenburga – Spychowo cmentarz

Opis szlaku: szlak dzięki żwirowej nawierzchni na znacznej części trasy doskonale nadaje się na wycieczki z dziećmi. Szlak skomunikowany z niebieskim szlakiem rowerowym w okolicy Piasutna i z zielonym szlakiem rowerowym w Spychowie, co umożliwia przedłużenie wycieczki. W drodze powrotnej mija się urokliwe jezioro Zyzdrój, nieopodal którego zobaczyć można na niewielkiej przestrzeni mnóstwo połamanych drzew. Jest to specjalnie pozostawiony przez leśników fragment lasu po huraganie w 2002 roku.

Atrakcje: stary cmentarz we wsi Spychowo, mazurska zabudowa wsi Piasutno, bunkier oraz pozostałości umocnień z II Wojny Światowej tzw. Linia Hindenburga, początek rzeki Szkwa, jezioro Zyzdrój, powierzchnia pohuraganowa.

 Szlak rowerowy nr 3- UWAGA! Ten szlak został przebudowany i wydłużony o ok. 10 km, z uwagi na zamknięcie przejazdu kolejowego między Spychowem a Kolonią. Wkrótce poniższy opis zostanie zaktualizowany. Aktualna mapa jest do pobrania w załączniku poniżej. W terenie szlak jest już poprawnie oznakowany. W razie pytań prosimy o kontakt.

Długość szlaku:  17,3 km

Nazwa: Szlak Ostatniego Niedźwiedzia (kolor zielony)

Opis trasy: Spychowo cmentarz – Spychowo –  Niedźwiedzi Kąt – Rezerwat Przyrody „ Pupy" – Ścieżka edukacyjna "Jezioro Ciche" – Spychowo cmentarz

Opis szlaku: jest to krótki szlak rowerowy z możliwością przedłużenia dzięki skomunikowaniu z innymi szlakami oraz z możliwością wykorzystania w celu Nordic Walking. Szlak niemal wyłącznie leśny. Na 7 kilometrze mijany jest kamień z wyrytą inskrypcją upamiętniający ostatniego niedźwiedzia na tych terenach, którego zabito tu w 1804 roku. W pobliżu znajduje się pamiątkowy krzyż na najwyższych wzniesieniu w okolicy (170,5 m n.p.m.). Mijane ścieżki edukacyjne „Rezerwat Pupy" oraz  „Jezioro Ciche" są krótkie i warte zboczenia z trasy ze względu na ciekawe siedliska lasowe, niezbyt częste wśród mazurskich borów oraz interesująco urządzone ścieżki dydaktyczne. Na końcu trasy zobaczyć można śródleśne jeziorko Ciche jako przykład pozostałości po ostatnim zlodowaceniu.

Atrakcje: stary cmentarz obok wsi Spychowo, siedziba Nadleśnictwa Spychowo z Muzeum Leśnym i Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, mazurska zabudowa wsi Spychowo z neogotyckim kościołem z 1903 roku, kamień upamiętniający ostatniego niedźwiedzia na Mazurach, najwyższe wzniesienie w okolicy, Rezerwat „Pupy" wraz ze ścieżką edukacyjną, ścieżka edukacyjna „Jeziorko Ciche"

Więcej na temat Szczycieńskiej Pozycji Leśnej oraz huty szkła Szklarnia w zakładce HISTORIA

W lesie, na obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Spychowo: tel. (89) 622 50 82, Spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a  dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.