Wydawca treści Wydawca treści

Inwazja – konkurs rozstrzygnięty!!!

Wyniki konkursu

Wielkie brawa należą się uczniom szkół w Rozogach, Jerutach, Jedwabnie, Klonie i Spychowie, którzy wzięli udział w konkursie „Inwazja”. Zadaniem uczestników było wykonanie w terenie i opracowanie inwentaryzacji gatunków obcych i inwazyjnych na wybranym terenie. Konkurs ogłoszony został we wrześniu a zakończył się w listopadzie – już po wprowadzeniu nauki zdalnej. Mimo tego wszystkie zgłoszone drużyny dostarczyły prace: Było w czym wybierać.

Zdecydowana większość prac zrealizowana została w wersji elektronicznej. Tylko dwie drużyny przygotowały lap-booki. Z  nagrodzonymi pracami można się zapoznać: Są dostępne w plikach do pobrania na dole strony.

Komisja konkursowa spotkała się 18 listopada i obradowała nad pracami ponad dwie godziny.

Oto skład komisji: w składzie:

  • Maciej Ligocki – z-ca nadleśniczego
  • Paulina Adamska – specjalista ds. ochrony lasu
  • Adam Gełdon – specjalista ds. komunikacji społecznej i promocji
  • Marcin Gazałka – prowadzący program zwalczania czeremchy amerykańskiej na terenie Nadleśnictwa Spychowo
  • Urszula Dyl-Nadolna specjalista ds. edukacji leśnej

 

Członkowie komisji przyznawali  punkty za wartość badawczą, edukacyjną i estetyczną oraz zgodność z tematem. Główne nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych. Co ciekawe poziom prac uczniów młodszych wcale nie odbiegał od tych starszych.

Oto wyniki:

Klasy: IV-VI

I MIEJSCE: Celina Michalak i Zofia Zbylut ze SP w Jedwabnie

II MIEJSCE: Zofia Orzeł, Maja Bubrowiecka, Maja Półtorak i Błażej Niciński ze SP Jeruty

III MIEJSCE: Julia Bubrowiecka i Emil Gronowski ze SP Klon

 

Klasy VII-VIII

I MIEJSCE: Gabriela Kubeł i Aleksandra Deptuła ze SP Rozogi

II MIEJSCE: Julia Zyśk i Magdalena Piaszczyk ze SP Spychowo

Oraz Jakub Dąbrowski, Oliwia Gwardiak, Antoni Michalak i Wiktoria Stempel ze SP w Jedwabnie

III MIEJSCE: Przemysław Białobrzewski, Seweryn Sypiański oraz Łukasz Bałdyga ze SP w Rozogach.

Wyróżnienia: Igor Golatowski, Łukasz Grzyb i  Kacper Jędrzejczyk

Maciej Szwaradzki i Arkadiusz Szwaradzki z SP Spychowo

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom. Ogromne podziękowania kierujemy na ręce nauczycieli, którzy prowadzili konkursowe drużyny:

Są to:

Dorota Piórkowska i Krzysztof Żebrowski ze SP Jedwabno

Anna Szopińska ze SP Spychowo

Ewa Gołaszewska  ze SP Jeruty

Jarosław Kozikowski ze SP Klon

Janina Miłek i Piotr Radoch ze SP Rozogi

Konkurs zorganizowany został w związku z realizacją projektu pt.: „Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej” finansowanego przez Unię Europejską, Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko.

 


INWAZJA...gatunków obcych

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nadleśnictwo Spychowo zaprasza dzieci klas IV-VIII z terenu LKP Lasy Mazurskie oraz Powiatu Szczytno do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym i konkursie, który ma na celu przybliżenie tematu gatunków obcych i inwazyjnych.

Inwazyjne gatunki obce rozprzestrzenione przez człowieka poza swoimi naturalnymi siedliskami stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej bioróżnorodności. Są to rośliny i zwierzęta, które rozprzestrzeniają się poza naturalnym zasięgiem występowania i tym samym wypierają rodzime, słabsze gatunki. Wiele mówimy o zanieczyszczeniu środowiska i działalności człowieka jako powodach spadku bioróżnorodności na Ziemi,  tymczasem wpływ gatunków inwazyjnych jest ogromny a niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. Od XVII wieku inwazyjne gatunki obce przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym, który pogłębi wiedzę na temat gatunków inwazyjnych. Program składa się z:

  • Prelekcji przeprowadzonej w szkołach przez pracowników Nadleśnictwa Spychowo. Podczas jednej/dwóch godzin lekcyjnych przeprowadzimy z uczniami warsztaty rozwijające temat gatunków inwazyjnych ze szczególnym naciskiem na rośliny. Aby zarezerwować termin prosimy skorzystać z formularza zgłoszeń na zajęcia edukacyjne znajdującego się na stronie www Nadleśnictwa Spychowo (zakładka: edukacja/ oferta edukacyjna – na dole strony).
  • Wzięcia udziału w konkursie (termin składania prac do 10 listopada 2020 r. – regulamin w załączeniu)  – dla chętnych grup 2-4 osobowych - polegającym na wykonaniu inwentaryzacji roślin obcych i inwazyjnych występujących na konkretnym obszarze np. na własnym podwórku, w pobliżu szkoły, na osiedlu lub w całej miejscowości.
  • Uroczystego podsumowania konkursu połączonego z zajęciami terenowymi oraz atrakcjami min: park linowy, kociołek nad ogniskiem (dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie) – planowana data to piątek 27 listopada 2020r.

            Regulamin konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej znajduje się do pobrania na dole strony. Wszelkich informacji szczegółowych na temat programu udziela Urszula Dyl-Nadolna tel. 668 642 745, email: urszula.nadolna@olsztyn.lasy.gov.pl.

            Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

Materiały do pobrania